JAMUAN MAKAN COLEK BERSAMA WARGA RUKUN TETANGGA CHENGAL JAYA TENDONG

Aktiviti terkini | 14 Jun 2018

Tempat Aktiviti:
Kedai Kopi Hadapan Masjid Mukim Hutan Chengal

Tujuan :
• Mengeratkan hubungan silaturahim antara Jawatankuasa Rukun Tetangga , Staf Pusat Internet Tendong dan penduduk kampung.
• Menerapkan nilai-nilai murni seperti kasih sayang, bantu-membantu, semangat bersatu padu dan sebagainya ke dalam diri setiap penduduk kampung.
• Membentuk warga penduduk yang berketerampilan dalam semua aspek di samping membentuk sahsiah diri, sifat kepimpinan serta cara pengurusan organisasi yang efektif.

Kebaikan / Kelebihan Aktiviti :
• Mewujudkan nilai, sikap, etika dan profesionalisme pada setiap individu agar melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah, menunjukkan tingkah laku profesional serta menunjukkan sikap kesukarelawanan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :