PROGRAM ADVOKASI DI PESTA KOKURIKULUM

Aktiviti terkini | 18 - 19 April 2018

Tempat Aktiviti:
SMK Kubang Bemban Pasir Mas

Tujuan :
• Melahirkan pengguna yang lebih celik dan peka terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet).
• Memberi pendedahan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna Internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.

Kebaikan dan Kelebihan Aktiviti :
• Ianya juga dapat mengeratkan hubungan komuniti antara PI1M dengan Pihak Sekolah SMK Kubang Bemban dan para pengunjung luar.
• Dapat mempromosikan serta memberi hebahan mengenai perkhidmatan dan kemudahan yang ada di PI1M .

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :